Rok 2019 ve znamení poutní turistiky

Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava (CCR JM) připravuje ve spolupráci s regionem Weinviertel v Dolním Rakousku navazující projekt zaměřený na podporu poutního turismu a Svatojakubských cest.

První značenou Jakubskou cestou na Moravě je trasa Brno - Mikulov s návazností na rakouskou Jakubskou cestu vedoucí částí Weinviertel v Dolním Rakousku.
Trasa, doplněná uměleckými artefakty s logem Svatojakubské cesty, vede z Brna do Popic, prochází Dolními Věstonicemi přes hřebeny Pálavských vrchů
do Klentnice a pokračuje přes Mikulov do Rakouska.
Nejnavštěvovanější zastávkou je mikulovský Svatý kopeček s křížovou cestou, kaplí sv. Šebestiána, zvonicí a kaplí Božího hrobu, která se řadí mezi významné poutní areály v České republice s titulem národní kulturní památka. 
Součástí projektu CCR JM bude putovní výstava o fenoménu poutnictví, která se na závěr letních prázdnin po zastávkách v Grossrussbachu, Poysdorfu
a Brně přesune do Mikulova. 
Připravuje se také podrobná brožura s mapami poutních tras, hlavně Svatojakubské cesty v regionu jižní Moravy a Weinviertelu a praktické skládací mapy. Tiskoviny budou v česko-německé mutaci. Celý projekt bude 12. dubna 2019 zahájen sympoziem na téma „Jak k sobě jde spiritualita a turismus?“ v dolnorakouském Grossrussbachu, 13. dubna bude společnou poutí z jižní Moravy přes hranice zahájena poutnická sezóna.

(mds)

TIC Mikulov

Náměstí 158/1
CZ 692 01 Mikulov
+420 724 987 900
tic@mikulov.cz
www.infomikulov.cz

Infobod Drnholec

Náměstí Svobody 1
CZ 692 83 Drnholec
+420 519 519 210
tic@obecdrnholec.cz
www.drnholec.eu

TIC Pasohlávky

CZ 691 22 Pasohlávky 
+420 519 427 624 
tic@pasohlavky.cz
www.pasohlavky.cz

TIC Pavlov

Na Návsi 88
CZ 692 01 Pavlov
+420 602 500 567
tic@obec-pavlov.cz
www.obec-pavlov.cz

TIC Dolní Dunajovice

Dům Dr. Karla Rennera, ul. Poštovní
CZ 691 85 Dolní Dunajovice
+420 519 500 054
infocentrum@dolni-dunajovice.cz 
www.dolni-dunajovice.cz