Výzva pro pořadatele akcí

Mikulovsko zahájilo sběr dat do centrální databáze kulturních, sportovních a společenských akcí na rok 2020.

Organizátoři akcí mají možnost vyplnit požadovaná data v elektronickém formuláři MIKULOVSKO_kulturní akce 2020 do pondělí 28. října 2019.

Získané informace budou podkladem pro připravované tiskoviny a následně zveřejněny na oficiálních webových portálech regionální i nadregionální úrovně.

Centrální sběr dat zajišťuje TIC Mikulov, tel. 724 987 900.

(mds) 

TIC Mikulov

Náměstí 158/1
CZ 692 01 Mikulov
+420 724 987 900
tic@mikulov.cz
www.infomikulov.cz

Infobod Drnholec

Náměstí Svobody 1
CZ 692 83 Drnholec
+420 519 519 210
tic@obecdrnholec.cz
www.drnholec.eu

TIC Pasohlávky

CZ 691 22 Pasohlávky 
+420 519 427 624 
tic@pasohlavky.cz
www.pasohlavky.cz

TIC Pavlov

Na Návsi 88
CZ 692 01 Pavlov
+420 602 500 567
tic@obec-pavlov.cz
www.obec-pavlov.cz

TIC Dolní Dunajovice

Dům Dr. Karla Rennera, ul. Poštovní
CZ 691 85 Dolní Dunajovice
+420 519 500 054
infocentrum@dolni-dunajovice.cz 
www.dolni-dunajovice.cz