Folklor a víno

Mikulovsko-destinační společnost ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Mikulovsko vydalo pro rok 2019 kalendář folklorních a vinařských akcí.

Tiskovina obsahující 103 tradičních akcí je k dispozici na obecních úřadech a v turistických informačních centrech regionu. Centrální distribucí bylo pověřeno Turistické informační centrum Mikulov.
Podrobnější informace o kulturním dění v kraji pod Pálavou je možné sledovat na oficiálním webovém portálu turistické oblasti Mikulovsko www.infomikulovsko.cz, kde je již zveřejněno na 230 kulturních, společenských a sportovních akcí. 

(mds)

TIC Mikulov

Náměstí 158/1
CZ 692 01 Mikulov
+420 724 987 900
tic@mikulov.cz
www.infomikulov.cz

TIC Drnholec

Náměstí Svobody 1
CZ 692 83 Drnholec
+420 519 519 210
tic@obecdrnholec.cz
www.drnholec.eu

TIC Pasohlávky

CZ 691 22 Pasohlávky 
+420 519 427 624 
tic@pasohlavky.cz
www.pasohlavky.cz

TIC Pavlov

Na Návsi 88
CZ 692 01 Pavlov
+420 602 500 567
tic@obec-pavlov.cz
www.obec-pavlov.cz

TIC Dolní Dunajovice

Dům Dr. Karla Rennera, ul. Poštovní
CZ 691 85 Dolní Dunajovice
+420 519 500 054
infocentrum@dolni-dunajovice.cz 
www.dolni-dunajovice.cz