Konzultační den pro podnikatele z Mikulovska

Konzultační den pro podnikatele a firmy z Mikulovska se uskuteční v úterý 28. 5. 2019 od 9.00 do 13.00 hodin v malé zasedací místnosti na Městském úřadě
v Mikulově.

Agentura CzechInvest ve spolupráci s městem Mikulov pořádá konzultační den pro podnikatele a firmy, jehož cílem je seznámit účastníky s aktuálními možnostmi podpory podnikání. Pro individuální konzultace budou k dispozcici tyto instituce: Agentura CzechInvestAgentura CzechTrade (podpora exportu), 
Technologická agentura ČR (aplikovaný výzkum, spolupráce firem a výzkumných organizací), Agentura pro podnikání a inovace (programy podory z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).Na místě budete mít možnost konzultovat také s metodičkami projektu Podpora implementace dětských skupin z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Účast na konzultačním dni je bezplatná, závaznou registraci je možné učinit nejpozději do 27. května - registraci i více informací naleznete zde: https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/Konzultacni-den-zastupcu-Tymu-Cesko-pro-podnikatele-a-firmy-z-Mikulovska

TIC Mikulov

Náměstí 158/1
CZ 692 01 Mikulov
+420 724 987 900
tic@mikulov.cz
www.infomikulov.cz

TIC Drnholec

Náměstí Svobody 1
CZ 692 83 Drnholec
+420 519 519 210
tic@obecdrnholec.cz
www.drnholec.eu

TIC Pasohlávky

CZ 691 22 Pasohlávky 
+420 519 427 624 
tic@pasohlavky.cz
www.pasohlavky.cz

TIC Pavlov

Na Návsi 88
CZ 692 01 Pavlov
+420 602 500 567
tic@obec-pavlov.cz
www.obec-pavlov.cz

TIC Dolní Dunajovice

Dům Dr. Karla Rennera, ul. Poštovní
CZ 691 85 Dolní Dunajovice
+420 519 500 054
infocentrum@dolni-dunajovice.cz 
www.dolni-dunajovice.cz