Mikulovsko-destinační společnost, z.s.p.o.

 

KDO JSME? 

Mikulovsko-destinační společnost byla založena v roce 2011 jako zájmové sdružení právnických osob. Zakladatelé a členové jsou významní, schopní a zkušení aktéři cestovního ruchu, kteří společně usilují o zabezpečení vhodných podmínek pro komplexní a systematický rozvoj cestovního ruchu na území turistické destinace Mikulovsko.  
Naši zakladatelé a členové: Město Mikulov, Obec Pasohlávky, Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko, ZO ČSOP ADONIS a APCR Mikulov, o.p.s.

NAŠE VIZE?

Základní vizí destinační společností MIkulovsko je stát se významným partnerem aktérů regionu při prosazování udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Chceme usilovat o zabezpečení komplexního a systematického destinačního řízení, jehož výsledkem bude zákaznicky orientovaný přístup poskytovatelů služeb, nabízející autentický zážitek z pobytu na jižní Moravě. Chceme zlepšovat a zkvalitňovat produktovou nabídku destinace a aktivně ji propagovat. Budeme se snažit vyvíjet takové aktivity, který etablují Mikulovsko jako celoroční destinaci. Mikulovsko vidíme jako významnou součást turistické nabídky nejen Jižní Moravy, ale i jako součást jedné z vedoucích turistických destinací domácího turismu.

 NAŠE STRATEGICKÉ CÍLE?

  1. Rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi klíčovými aktéry cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovska založené na principech destinačního řízení

  2. Vytvářet a inovovat komplexní produkty cestovního ruchu pro jasně vymezené cílové skupiny návštěvníků.

  3. Zintenzivnit a zefektivnit marketingovou komunikaci a distribuci produktů cestovního ruchu turistické destinaci Mikulovsko.

  4. Získávat adekvátní informace o poptávce cestovního ruchu, a tím přispět ke kvalitnějšímu rozhodování aktérů cestovního ruchu v oblasti.

 


ČLENOVÉ:                                                                                                                     

Asociace podnikatelů cestovního ruchu Mikulov, o.p.s.                                                                               

Město Mikulov

Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí

Obec Pasohlávky

Sdružení vinařů Mikulovské vinařské podoblasti

ZO ČSOP Adonis 56/03

Dobrovolný svazek obcí Čistá Jihlava


 

 

 
 
 

Dokumenty

TIC Mikulov

Náměstí 158/1
CZ 692 01 Mikulov
+420 724 987 900
tic@mikulov.cz
www.infomikulov.cz

Infobod Drnholec

Náměstí Svobody 1
CZ 692 83 Drnholec
+420 519 519 210
tic@obecdrnholec.cz
www.drnholec.eu

TIC Pasohlávky

CZ 691 22 Pasohlávky 
+420 519 427 624 
tic@pasohlavky.cz
www.pasohlavky.cz

TIC Pavlov

Na Návsi 88
CZ 692 01 Pavlov
+420 602 500 567
tic@obec-pavlov.cz
www.obec-pavlov.cz

TIC Dolní Dunajovice

Dům Dr. Karla Rennera, ul. Poštovní
CZ 691 85 Dolní Dunajovice
+420 519 500 054
infocentrum@dolni-dunajovice.cz 
www.dolni-dunajovice.cz