• Uvod Pamatky

    Strhující historie

    stará desetitisíce let

    Regionem Mikulovsko kráčela strhující historie. Lovce mamutů v regionu pomyslně vystřídali vojáci římských legií, ve středověku mohutné hrady střežily hranici a své stopy tu zanechaly i pohnuté události 20. století.

Stopy staré desetitisíce let kráčí regionem Mikulovsko. Obdivovat můžete archeologické skvosty Dolních Věstonic, Milovic a Pavlova. Tyto lokality již vydaly řadu unikátních svědectví o životě místních obyvatel v době kamenné. Tím nejznámějším nálezem je keramická soška Věstonické venuše. O tisíce let později si místo vyhlédli Římané, jejichž vojáci zřídili v okolí Pasohlávek vojenský tábor.

Památky

Mikulovsko si zachovalo svou strategickou úlohu ve středověku a k ochraně zemských hranic vznikla soustava hradů. Mikulovský hrad byl přestavěn na zámek, ostatní hrady dnes připomínají jen romantické zříceniny. Děvičky nad Pavlalem byly zničeny Švédskými vojsky, ale částečně sloužily až do 19. století. Mnohem dříve, patrně už v 16. století, zpustl Sirotčí hrádek nad Klentnicí. Už na konci 15. století byl zničen Nový hrad nad Horními Věstonicemi, z něhož se zachovala jen nepatrná část zdiva.

Pamatky Galerie 01
Pamatky Galerie 02
Pamatky Galerie 03

Do tváře Mikulovska se nemazatelně zapsala i další staletí a zanechala tu otisky v podobě zajímavých architektonických památek. Drnholecký zámek byl kdysi středem stejnojmenného panství a rodovým sídlem Tiefenbachů. V jeho sousedství stojí impozantní kostel Nejsvětější Trojice, jeden z nejpůsobivějších chrámů v regionu. Mimochodem, milovníci církevní architektury na Mikulovsku přijdou na své. Nedílnou součástí každé obce je již po staletí kostel a každý má svoji historii a příběhy. Věděli jste například, že v kostele sv. Jana Křtitele v Březí je největší křišťálový lustr v Evropě z druhé poloviny 19. století a že kostel sv. Jiří v Klentnici je evropskou významnou lokalitou Natura 2000 pro velkou letní kolonii netopýrů na půdě kostela?

Pozůstatkem bouřlivých událostí 20. století je na Mikulovsku soustava hraničních pevností a pevnůstku, vybudovaném ve třicátých letech. Pěchotní srub MJ-S 29 "Svah" nedaleko Mikulova a tzv. Řopík vzor 37 u Novosedel bývají několikrát do roku přístupné návštěvníkům k prohlídce a ukázce vojenské techniky.

 


TIC Mikulov

Náměstí 158/1
CZ 692 01 Mikulov
+420 724 987 900
tic@mikulov.cz
www.infomikulov.cz

Infobod Drnholec

Náměstí Svobody 1
CZ 692 83 Drnholec
+420 519 519 210
tic@obecdrnholec.cz
www.drnholec.eu

TIC Pasohlávky

CZ 691 22 Pasohlávky 
+420 519 427 624 
tic@pasohlavky.cz
www.pasohlavky.cz

TIC Pavlov

Na Návsi 88
CZ 692 01 Pavlov
+420 602 500 567
tic@obec-pavlov.cz
www.obec-pavlov.cz

TIC Dolní Dunajovice

Dům Dr. Karla Rennera, ul. Poštovní
CZ 691 85 Dolní Dunajovice
+420 519 500 054
infocentrum@dolni-dunajovice.cz 
www.dolni-dunajovice.cz