• Uvod Priroda

    Úchvatné výhledy,

    zelené vinice a vodní nádrže

    Nevelké území Mikulovska skrývá úžasné přírodní bohatství. Bílé vápencové skály střídají travnaté stepi, vodní plochy se potkávají s řadami vinohradů. Milovníci přírody se tu budou cítit doslova jako v ráji.

Přírodní dominantou Mikulovska jsou vápencová bradla Pavlovských vrchů neboli Pálavy. Na svazích Pálavy svůj domov našla i řada chráněných rostlin a živočichů, pod nimi se skvěle daří zejména vinné révě. O mimořádném významu území svědčí status Chráněné krajinné oblasti, který Pálavě náleží již více než čtyřicet let, a také titul Biosférická rezervace UNESCO, udělený před více než třiceti lety.

Příroda


TIC Mikulov

Náměstí 158/1
CZ 692 01 Mikulov
+420 724 987 900
tic@mikulov.cz
www.infomikulov.cz

Infobod Drnholec

Náměstí Svobody 1
CZ 692 83 Drnholec
+420 519 519 210
tic@obecdrnholec.cz
www.drnholec.eu

TIC Pasohlávky

CZ 691 22 Pasohlávky 
+420 519 427 624 
tic@pasohlavky.cz
www.pasohlavky.cz

TIC Pavlov

Na Návsi 88
CZ 692 01 Pavlov
+420 602 500 567
tic@obec-pavlov.cz
www.obec-pavlov.cz

TIC Dolní Dunajovice

Dům Dr. Karla Rennera, ul. Poštovní
CZ 691 85 Dolní Dunajovice
+420 519 500 054
infocentrum@dolni-dunajovice.cz 
www.dolni-dunajovice.cz